W roku szkolnym 2018/2019 ustalono następujące dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

  • 02 listopada 2018 r. (piątek)
  • 10 kwietnia 2019 r. (egzamin gimnazjalny)
  • 11 kwietnia 2019 r. (egzamin gimnazjalny)
  • 12 kwietnia 2019 r. (egzamin gimnazjalny)
  • 15 kwietnia 2019 r. (egzamin ósmoklasisty)
  • 16 kwietnia 2019 r. (egzamin ósmoklasisty)
  • 17 kwietnia 2019 r. (egzamin ósmoklasisty)
  • 02 maja 2019 r. (czwartek)

W tych dniach Szkoła organizuje zajęcia opiekuńczo-wychowawcze.