W roku szkolnym 2016/2017  ustalono dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

Szkoła Podstawowa im. St. Palczewskiego w Drygałach:

  • 31 października 2016r.
  • 22 grudnia 2016r. - Jasełka, wigilie klasowe
  • 21 kwietnia 2017r. – egzamin gimnazjalny z języka obcego,
  • 2 maja 2017r.
  • 1 czerwca 2017r. - Dni Rodziny
  • 16 czerwca 2017r.

Publiczne Gimnazjum w Drygałach:

  • 31 października 2016r.
  • 22 grudnia 2016r. - Jasełka, wigilie klasowe
  • 19 kwietnia 2017r. – egzamin gimnazjalny,
  • 20 kwietnia 2017r. – egzamin gimnazjalny,
  • 21 kwietnia 2017r. – egzamin gimnazjalny,
  • 2 maja 2017r.
  • 1 czerwca 2017r. - Dni Rodziny
  • 16 czerwca 2017r.